معرفی کالا شرق ترکستان

اضافه کردن به Hatena چوب الف این مطلب

I کالا مردم اویغور از هواداران ایجاد کرده اند را معرفی کرده اند. درآمد از کالاهای شما در اینجا ارائه خواهد شد به ژاپن انجمن اویغور اهدا کرد.

شرق پشتیبانی ترکستان T شرت

شما می توانید از این سرویس ایجاد T-پیراهن از باشگاه T و T-پیراهن ترینیتی خرید.

ژاپن انجمن اویغور | به خرید یک طراحی تی شرت، ایجاد، تی شرت ترینیتی لذت بردن از فروش

ژاپن انجمن اویغور :: ClubT ::در رویدادهایی مانند سخنرانی، ما در حال فروش قوطی و یا مدالها شرق ترکستان پرچم، و کتاب های مرتبط به طور عمده.


پرچم ترکستان شرق


شرق ترکستان نشان